logo

Brussel - 22/05/2002
Vonnis in proces "D'Orazio / Forges de Clabecq".
Jean-Pierre Colin, rechter.
© Photo News / Demaret - Lebrun

home updates pdf links contact nl

sponsors
Het vademecum ‘Pers en Gerecht’ is het resultaat van een samenwerking tussen de Koning Boudewijnstichting en de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in BelgiŽ.

welcome
Het vademecum 'Pers en Gerecht' streeft twee doelen na. Enerzijds stelt het een minimum aan basisinformatie over het rechtssysteem ter beschikking van journalisten. Anderzijds biedt het een overzicht van de wettelijke regels en beroepsethische principes die gelden voor de nieuwsgaring en de gerechtelijke verslaggeving.

verantwoording | colofon | begeleidingscomitť | voor wie meer wil...

Deel 1: Het gerecht
Inleiding
Intro
Afd. 1: Rechtsbronnen
Afd. 2: Rechtstakken
Afd. 3: De rechtsstaat
Intro
Intro
1. De particulieren ...
2. De advocaat
3. Politie
4. Het openbaar ...
5. De zittende ...
Intro
Intro
Intro
2.1. Politierechtbank
2.2. Correctionele ...
2.3. Hof van assisen
2.4. Hof van beroep, ...
2.5. Een stukje ...
3. Jeugdrechtbank, ...
4. Hof van Cassatie
Overzicht
Intro
1. De burgerrechtelijke ...
3.1. Kort geding
3.2. De rechtsmiddelen ...
3.3. Einde van ...
3.4. Verjaring
Nieuw document
Intro
Afd. 1: Raad van ...
Afd. 2: Arbitragehof
Afd. 3: Andere ...
Intro
Afd. 1: Europees ...
Afd. 2: Europees ...
Afd. 3: Internationaal ...
Afd. 4: Internationaal ...
Intro
Afd. 1: Wraking
Afd. 2: Tucht
Afd. 3: De Hoge ...
Afd. 5: Parlementaire ...
Deel 2: De pers
Intro
Intro
Intro
1. De juridische ...
2. De deontologische ...
3. De instanties ...
Intro
Afd. 1: Algemeen
Afd. 2: Belang ...
Afd. 3: Informatie ...
Afd. 4: De Raad ...
Deel 3: Bronnen van de ...
Intro
Intro
1. Algemeen
2. Tijdstip en ...
3. Bestemmelingen ...
4. Methoden van ...
5. Specifieke bepalingen ...
6. Bijlage: de ...
Afd. 2: Informatieverstrekking ...
Afd. 3: Informatieverstrekking ...
Afd. 4: Informatieverstrekking ...
Afd. 5: Informatieverstrekking ...
Intro
Afd. 1: Beperkingen ...
Inleiding
1. Standpunt van ...
2. Standpunt van ...
4. Naar een toenadering ...
5. Informatie en ...
Intro
Afd. 1: Betalen ...
Afd. 2: Betaald ...
Afd. 3: 'Overvaljournalistiek'
Afd. 4: Van observeren ...
Afd. 5: Documenten ...
Afd. 6: Undercovertechnieken
Afd. 7: Bijhouden ...
Deel 4: Gerechtelijke verslaggeving
Intro
Hfdst. 1: Recht ...
Intro
Afd. 1: Bronvermelding
Afd. 2: Hoor en ...
Afd. 4: Rechtzetting ...
Intro
Afd. 1: Algemeen
Afd. 2: Portretrecht ...
Afd. 3: Het recht ...
Afd. 4: Bijzondere ...
Intro
Afd. 1: Het vermoeden ...
Afd. 2: Laster, ...
Afd. 3: Recht op ...
Intro
Afd. 1: Het belang ...
Afd. 2: Respect ...
Afd. 3: Niet roemen ...
Afd. 4: Bescherming ...
pdf
De volledige inhoud van deze site is beschikbaar in pdf versie. Deze tekst wordt regelmatig up to date gehouden door de AVBB. Alle delen zijn afzonderlijk te downloaden in de rubriek 'pdf versie'.
  • Indien u dit wenst houden wij u per mail op de hoogte van elke update. Een eenvoudige aanvraag naar update@pers-gerecht.be volstaat.
  • Om de ringmap te ontvangen (met de volledige inhoud van de site) bezorgt u uw adres aan map@pers-gerecht.be.

Een zoekrobot staat te uwer beschikking (zie hierboven bij 'zoek'). U kan een woord (bijvoorbeeld: wraking) of een reeks woorden (bijvoorbeeld: recht van antwoord) opgeven.

Alle pagina's van het document waar dit(deze) woord(en) in voorkomt(en) zullen worden getoond. Wanneer u een bladzijde hebt geselecteerd, kan u gemakkelijk via de functie Find (druk gelijktijdig op Crtl en F) de gezochte woorden of paragrafen terugvinden.
updates
In de toekomst zullen hier de aanpassingen van het document verschijnen.